CV dla studenta – wzór do pobrania

Tworząc CV dla studenta, musisz podkreślić nie tylko swoją historię pracy, ale również swoją edukację. Możesz również zademonstrować swoje umiejętności i zdolności, włączając w to wolontariat i inne zajęcia pozalekcyjne.

Poniżej znajduje się przykładowe CV dla studenta uczelni, zawierające informacje o wykształceniu, pracy i stażach, nagrody i osiągnięciach.

Przeczytaj poniżej wskazówki, jak napisać mocne CV dla studenta.

Skoncentruj się na edukacji. Podkreśl swoją historię akademicką. Wraz z nazwą szkoły i stopniem naukowym, należy dołączyć wszelkie osiągnięcia, takie jak wysokie średnie lub wszelkie nagrody akademickie. Jeśli wziąłeś udział w kursach związanych z pracą, o którą się ubiegasz, wymień również te kursy.

Włącz odpowiednie oferty pracy. Pomyśl o umiejętnościach i doświadczeniu wymaganych na danym stanowisku. Uwzględnij wszystkie miejsca pracy, w których rozwinąłeś te cechy. Nawet jeśli Twoje doświadczenia zawodowe nie są bezpośrednio związane, pomyśl o sposobach podkreślenia doświadczeń, które posiadasz, a które są istotne dla danej pracy. Na przykład, możesz włączyć poprzednią pracę jako kasjer, jeśli pomogła Ci ona w rozwoju obsługi klienta lub umiejętności przywódczych.

Włącz zajęcia pozalekcyjne. Ponieważ prawdopodobnie masz ograniczone doświadczenie zawodowe, podkreśl wszelkie czynności niezwiązane z pracą. Mogą to być kluby, sport, opieka nad dziećmi, wolontariat lub pomoc społeczna. Wszystkie te działania mogą pokazać Twoje umiejętności i zdolności.

Uwzględnij doświadczenie przywódcze. Czy zajmowałeś/aś stanowisko w klubie lub byłeś/aś kapitanem drużyny sportowej? Czy miałeś/aś jakieś obowiązki przywódcze w poprzednich miejscach pracy? Pamiętaj, aby wymienić te doświadczenia, ponieważ pokazują one twoją zdolność do kierowania zespołem.

O ile to możliwe, określ ilościowo. Jeśli to możliwe, podaj liczby, aby pokazać swoje osiągnięcia. Na przykład, można powiedzieć, że pracowałeś przy kasie w sklepie, który zarządzał 10.000 zł dziennie, lub że pomogłeś 50 – 100 klientom dziennie w swojej pracy w handlu detalicznym.

Edytuj, edytuj, edytuj, edytuj. Przed wysłaniem życiorysu dokładnie przeczytaj swoje CV przed jego wysłaniem. Czyste, bezbłędne CV sprawi, że będziesz wyglądać profesjonalnie. Poproś przyjaciela lub członka rodziny o przeczytanie życiorysu również dla Ciebie.

Użyj przykładu życiorysu (jak ten powyżej) aby uzupełnić go swoimi danymi. Przykład życiorysu może pomóc w podjęciu decyzji, jaki rodzaj treści należy dołączyć, a także jak sformatować życiorys. Pamiętaj jednak, aby dostosować przykład życiorysu do własnych doświadczeń i pracy, o którą się ubiegasz.

Jeśli czujesz się na siłach uzupełnij jeden z wzorów CV lub skorzystaj z darmowego kreatora CV.